HAM 2022

2. oznámení pořadatele

V souladu s vládními nařízeními k pandemii COVID-19 a podmínek vstupu do haly ČAS upozorňuji:

POVOLENO JE MAX. 100 OSOB V HALE V JEDEN OKAMŽIK

Ruší se slavnostní ceremoniál vyhlašování výsledků, závodníci si po oficiálním vyhlášení výsledků disciplíny převezmou medaile a diplomy, které budou připravené u stupňů vítězů. Podle pravidel ČAUS se akademický mistr ČR vyhlašuje při účasti nejméně 4 soutěžících v disciplíně.

Prezentace pro všechny disciplíny končí 30 min před startem konkrétní disciplíny dle časového pořadu. Proto je vhodné se prezentovat před zahájením rozcvičení. Pozdější prezentace nebude umožněna, a tím ani start. Viz aktualizovaný časový pořad na s. 2.

Při prezentaci všichni účastníci obdrží identifikační náramek, bez kterého nebudou vpuštěni do haly.

Do haly bude povolen jen vstup aktuálně soutěžícím, a to 20 min před startem u běžeckých disciplín na ovále a 30 min u sprintů a technických disciplín.

Rozcvičování probíhá venku. Z toho důvodu je potřeba mít boty na rozcvičení a boty do haly. Bez přezutí nebude účastník do haly vpuštěn!

Do haly mají přístup vedoucí družstev a trenéři do celkového počtu 10, kteří o to požádají na adrese: cervinka@ftvs.cuni.cz do 9.1.2022, dokud se nenaplní plánovaný počet.

Po skončení disciplíny soutěžící opustí okamžitě halu, pokud nepokračuje v následující disciplíně.

Do haly budou vpuštěni jen účastníci splňující následující podmínky:
1. účastník nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID-19
2. závodníci splní jednu z dalších následujících podmínek:
- dokončené očkování, za dokončené se považuje to, u něhož od aplikace 2. dávky uplynulo 14 dní, respektive neuplynulo ještě 9 měsíců
- prodělání nemoci do 180 dní;
- všichni ostatní negativní PCR test, přičemž platnost PCR testu je stanovena na 72 hodin od odebrání biologického vzorku.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:
- sportovce v době soutěže
- na rozhodčí a trenéry při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi

Nadále sledujte aktuální opatření ke COVID-19. Stejně tak si pořadatel vyhrazuje právo změnit časový pořad podle aktuální situace a počtu startujících.

Zpět na přihlášku